CENNÍK SLUŽIEB A PRÁC


ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA


Architektonická štúdia je návrh Vášho rodinného domu, ktorého výsledkom je elaborát, na základe ktorého je možné spracovať projekt pre stavebné povolenie alebo projekt pre realizáciu stavby. V rámci architektonickej štúdie si ozrejmíme súvislosti, o ktorých ste predtým možno ani netušili. V úvode spolu naformulujeme požiadavky na návrh domu a spolu zistíme prípadné obmedzenia výstavby v danej lokalite.


Základná architektonická štúdia

Návrh rodinného domu spracovaný vo formáte PDF, ktorý obsahuje výkres situácie RD na parcele, pôdorysy všetkých podlaží, tabuľky miestností a všetky 2D pohľady. 

5 €/m2

Komplexná architektonická štúdia

Návrh rodinného domu spracovaný v tlačenej forme na formát A3, ktorý obsahuje výkres situácie RD na pozemku, pôdorysy všetkých podlaží, tabuľky miestností, schematický rez, všetky 2D pohľady, minimálne tri 3D pohľady na objekt z exteriéru, materiálové varianty riešenia exteriéru vyobrazené na 3D modeli a sprievodnú správu.

7 €/m2


PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE


Projekty pre stavebné povolenie sa podáva na stavebný úrad pri žiadosti o stavebné povolenie. Samozrejmosťou je kompletáž celej dokumentácie vrátane tlače a doručenia klientovi. Projekt na stavebné povolenie je plne postačujúci pri jednoduchších rodinných domoch, ktoré je možné stavať z projektu na stavebné povolenie.


Projekt pre stavebné povolenie

Zahŕňa stavebnú časť - architektúru, elektroinštaláciu, zdravotechniku, projektové hodnotenie, statiku, požiarnu bezpečnosť a vykurovanie projektovaného rodinného domu.

30 €/m2


PROJEKT NA REALIZÁCIU STAVBY


Projekt na realizáciu stavby tzv. realizačný projekt je možné použiť aj na vydanie stavebného povolenia, ako aj pre samotnú realizáciu stavby. Ide o podrobnejší projekt ako je projekt na stavebné povolenie a obsahuje všetko čo je súčasťou projektu na stavebné povolenie, navyše obsahuje podrobnejšie okótované výkresy, riešenie stavebných detailov, výkaz okien a dverí, výkaz klampiarskych a stolárskych prvkov, výkaz výmer a materiálov atď. 


Projekt na realizáciu stavby (realizačný projekt)

Zahŕňa to čo projekt pre stavebné povolenie a teda: stavebnú časť - architektúru, elektroinštaláciu, zdravotechniku, projektové hodnotenie, statiku, požiarnu bezpečnosť a vykurovanie projektovaného rodinného domu, výkazy okien a dverí, podrobnejšie okótované výkresy, riešenia stavebných detailov, výkaz klampiarskych a stolárskych výrobkov, výkazy výmer a materiálov.

45 €/m2


OSTATNÉ SLUŽBY


Fotorealistické vizualizácie

V prípade ak máte spracovaný model rodinného domu v 3D z architektonickej štúdie

70 €/ks

Fotorealistické vizualizácie

V prípade ak nemáte spracovaný model rodinného domu v 3D z architektonickej štúdie, je potrebné ho vypracovať.

150 €/ks

Odborné konzultácie

V prípade ak máte od nás architektonickú štúdiu alebo projekt

ZDARMA


VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU


Jednopodlažný rodinný dom v štádiu holodom

Rodinný dom je vyhotovený v štádiu holodom a pripravený na zhotovenie štandartu.

od 1100 €/m2

Dvojpodlažný rodinný dom v štádiu holodom 

Rodinný dom je vyhotovený v štádiu holodom a pripravený na zhotovenie štandartu.

od 1250 €/m2

Jednopodlažný rodinný dom vo vyššom štandarte

Vyhotovený vo vyššom štandarte bez nábytku a svietidiel.

od 1300 €/m2

Dvojpodlažný rodinný dom vo vyššom štandarte

Vyhotovený vo vyššom štandarte bez nábytku a svietidiel.

od 1500 €/m2

V rámci výstavby na kľúč od nás ponúkame: 

  • Notársky overenú zmluvu o dielo
  • Fixnú cenu výstavby 
  • Záruku na dokončenú stavbu rodinného domu 

KONTAKTUJTE NÁS

Odpovedáme do 2 hodín od prijatia Vašej požiadavky.

V prípade ak sa rozhodnete pre spoluprácu s nami, ponúkame našim klientom zľavu na výstavbu projektovaného rodinného domu na klúč.Uvedený cenník je orientačný. V prípade záujmu Vám radi vypracujeme záväznú cenovú ponuku na mieru. 


Kontaktujte nás

RARE GROUP, s.r.o.

Telefónne číslo:

0949 247 601