CENNÍK SLUŽIEB A PRÁC


ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA


Architektonická štúdia je návrh Vášho rodinného domu, ktorého výsledkom je elaborát, na základe ktorého je možné spracovať projekt pre stavebné povolenie alebo projekt pre realizáciu stavby. V rámci architektonickej štúdie si ozrejmíme súvislosti, o ktorých ste predtým možno ani netušili. V úvode spolu naformulujeme požiadavky na návrh domu a spolu zistíme prípadné obmedzenia výstavby v danej lokalite.


Základná architektonická štúdia

Návrh rodinného domu spracovaný vo formáte PDF, ktorý obsahuje výkres situácie RD na parcele, pôdorysy všetkých podlaží, tabuľky miestností a všetky 2D pohľady. 

4 €/m2

Komplexná architektonická štúdia

Návrh rodinného domu spracovaný v tlačenej forme na formát A3, ktorý obsahuje výkres situácie RD na pozemku, pôdorysy všetkých podlaží, tabuľky miestností, schematický rez, všetky 2D pohľady, minimálne tri 3D pohľady na objekt z exteriéru, materiálové varianty riešenia exteriéru vyobrazené na 3D modeli a sprievodnú správu.

6 €/m2


PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE


Projekty pre stavebné povolenie sa podáva na stavebný úrad pri žiadosti o stavebné povolenie. Samozrejmosťou je kompletáž celej dokumentácie vrátane tlače a doručenia klientovi. Projekt na stavebné povolenie je plne postačujúci pri jednoduchších rodinných domoch, ktoré je možné stavať z projektu na stavebné povolenie.


Projekt pre stavebné povolenie

Zahŕňa stavebnú časť - architektúru, elektroinštaláciu, zdravotechniku, projektové hodnotenie, statiku, požiarnu bezpečnosť a vykurovanie projektovaného rodinného domu.

27 €/m2


PROJEKT NA REALIZÁCIU STAVBY


Projekt na realizáciu stavby tzv. realizačný projekt je možné použiť aj na vydanie stavebného povolenia, ako aj pre samotnú realizáciu stavby. Ide o podrobnejší projekt ako je projekt na stavebné povolenie a obsahuje všetko čo je súčasťou projektu na stavebné povolenie, navyše obsahuje podrobnejšie okótované výkresy, riešenie stavebných detailov, výkaz okien a dverí, výkaz klampiarskych a stolárskych prvkov, výkaz výmer a materiálov atď. 


Projekt na realizáciu stavby (realizačný projekt)

Zahŕňa to čo projekt pre stavebné povolenie a teda: stavebnú časť - architektúru, elektroinštaláciu, zdravotechniku, projektové hodnotenie, statiku, požiarnu bezpečnosť a vykurovanie projektovaného rodinného domu, výkazy okien a dverí, podrobnejšie okótované výkresy, riešenia stavebných detailov, výkaz klampiarskych a stolárskych výrobkov, výkazy výmer a materiálov.

40 €/m2


OSTATNÉ SLUŽBY


Fotorealistické vizualizácie

V prípade ak máte spracovaný model rodinného domu v 3D z architektonickej štúdie

50 €/ks

Fotorealistické vizualizácie

V prípade ak nemáte spracovaný model rodinného domu v 3D z architektonickej štúdie, je potrebné ho vypracovať.

100 €/ks

Odborné konzultácie

V prípade ak máte od nás architektonickú štúdiu alebo projekt

ZDARMA


VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU


Jednopodlažný rodinný dom v štádiu holodom

Rodinný dom je vyhotovený v štádiu holodom a pripravený na zhotovenie štandartu.

od 1100 €/m2

Dvojpodlažný rodinný dom v štádiu holodom 

Rodinný dom je vyhotovený v štádiu holodom a pripravený na zhotovenie štandartu.

od 1250 €/m2

Jednopodlažný rodinný dom vo vyššom štandarte

Vyhotovený vo vyššom štandarte bez nábytku a svietidiel.

od 1300 €/m2

Dvojpodlažný rodinný dom vo vyššom štandarte

Vyhotovený vo vyššom štandarte bez nábytku a svietidiel.

od 1500 €/m2

V rámci výstavby na kľúč od nás ponúkame: 

  • Notársky overenú zmluvu o dielo
  • Fixnú cenu výstavby 
  • Záruku na dokončenú stavbu rodinného domu 

PLOCHÉ STRECHY


Plochá strecha na klúč

Plochá strecha na klúč obsahuje materiál, prácu aj odvoz odpadu.

Individuálne

Rekonštrukcia plochej strechy

Cenu Vám radi zašleme po obhliadke danej strechy.

Individuálne

  • Na nami vyhotovenú plochú strechu poskytujeme zmluvnú záruku

KONTAKTUJTE NÁS

Odpovedáme do 2 hodín od prijatia Vašej požiadavky.

V prípade ak sa rozhodnete pre spoluprácu s nami, ponúkame našim klientom zľavu na výstavbu projektovaného rodinného domu na klúč.Uvedený cenník je orientačný. V prípade záujmu Vám radi vypracujeme záväznú cenovú ponuku na mieru. 


Kontaktujte nás

RARE GROUP, s.r.o.

Telefónne číslo:

0949 247 601